Şer’i Mahkeme Sicilleri Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
135

Şer’î Mahkeme Sicilleri

Kadıların tuttukları mahkeme kayıtlarına verilen ad. İslâm’ın ilk devrinden Osmanlıların sonuna kadar İslâm devletlerinde kadılar başlıca şu nevî işleri görürlerdi:

I-   Adlî işler: Şahıslar arasındaki çeşitli davalar bu bölümü meydana getirir.

II. Beledî işler: Narhlar, esnafın kontrolü bu bölümü oluşturur.

III.Noter İşleri: Çeşitli satış muameleleri bu kışıma girer.

IV. Vakıf İşleri: Kadılık sınırı içinde tesis edilen çeşitli yakıtların vakfiyelerinin tescil işi.

V.  İlmiyeye âid işler: Kadılık bölgesinde faal bulunan sıbyân mektebi ve medreselerle ilgili muhtelif işler.

VI. Diğer idâri hizmetler: Kadı, bulunduğu bölgenin sivii âmiri olduğundan devlet merkezinden gelen bütün ferman ve emirler ona gelir ve onun tarafından hülâsası deftere alındıktan sonra ilgililere intikâl ettirilirdi.

Kadı defteri de denilen bu sicillerde saydığımız bölümlerle ilgili çok çeşitli kayıtlar bulunmaktadır.