Selimî Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
101

Selimî

Yavuz Sultan Selim Han Gazi’nin giydiği özel bir kavuğun adı. Adı geçen kavuk 65 cm. kadar uzunlukta olup, üst kısmı alttan daha geniş, tepesi de düzdür, üzerine tülbent sarılan bu kavuğun bazı ufak tefek değişikliklerle Yeniçeri Ocağı’nın ilgasına kadar bütün padişahlar tarafından giyildiği görülmektedir. Resmi günlerde ve merasim sırasında vezirler, Yeniçeri ağaları, nişancı, defterdar, reisül-küttap, cebecibaşı, çavuşbaşı ve diğer devlet büyüklerinin de Selimi kavuk giydikleri kaynaklarda belirtilmektedir.