Selâhaddin Zerkub (İslam Filozofları)

21

Selâhaddin Zerkub, Türk mutasavvıf, Mevlevilik’in doğuşunda ve gelişmesinde etkili olmuştur.