Ana Sayfa Edebiyat Edebiyat Sözlüğü Sebk Nedir, Ne Demektir, Sebk-i Mevsul, Mefsul, Mürekkeb Anlamı

Sebk Nedir, Ne Demektir, Sebk-i Mevsul, Mefsul, Mürekkeb Anlamı

0

Sebk (ar.i.)

Lügat manâsı bir mâdeni eritip kalba dökmek demektir. Belâgat kavram olarak ise ifadenin tertib tarzı, aimlelerin sıralanış şekli, üslubu, kompozisyonu manâsına geiir. Sebk-i mevsul (Birbirine bağlı, müselsel cümlelerle anlatım), sebk-i mefsul (Ayrı ayrı, kesik kesik ve her biri kendi içinde bir manâ bütünlüğü taşıyan cümlelerle anlatım), sebk-i mürekkeb (kısa ve uzun cümlelerle karışık anlatım) şekilleri vardır.