Edebiyat Sözlüğü

Şarkı Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Şarkı

Türk Divan Edebiyatı nazım şekillerinden biri. Murabba şeklinde yazılırlar. İlk bendin ikinci mısraı her bendin sonunda tekrarlanır. Bu mısrâa nakarat mısraı denir, abab (aaab) cccb-dddb şeklînde kaflyelenir. Şarkılar bestelenip terennüm edilmek için yazılırlardı. Şarkı türünün en büyyük temsilcisi Nedim ve Enderunlu Vasıf tır.