Ana Sayfa Tarih Sad bin Ubade Kimdir, Hayatı

Sad bin Ubade Kimdir, Hayatı

0

Sa’d b. Ubade, Medineli (Ensar) sahabi (?- H.16/636-37)

Sahabi ve Ensarın bir kolunu teşkil eden Hazrec’in reisi, ikinci Akabe’de Hz. Peygamber’e biat etti ve Hz. Peygamber tarafından nâkib tayin edildi. Müşrikler biat hadisesini duyup Medine’ye dönmekte olan müslümanların yolunu kestiler ve Sa’d b. Ubade’yi Mekke’ye götürüp çok fena muamele ettiier. Sa’d b. Ubade, Bedir harbi hariç diğer bütün gazalara katılmış ve Ensar’ın sancaklarından birini taşımıştır. Sa’d çok cömertti. Benu Kureyza muhasarasında İslâm ordusunun yiyeceğini temin etti. Tebük seferinde de ordunun masraflarına iştirak etti. Hz. Peygamber’in vefatı üzerine Ensar, Halife seçmek üzere Benî Saide sakifesinde toplanınca hasta olmasına rağmen Sa’d b, Ubade de toplantiya iştirak ile, Ensar’ın İslâmiyet’e yaptiğı hizmetleri anlattı. Hilâfetin mutlaka Ensar’dan birisine verilmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada toplantı mahalline gelen Hz. Ebû Bekr ve Ömer cemaatın heyecanını teskin etmiş ve Hz. Ebu Bekr büyük bir ittifakla halife seçilmişti, Sa’d b. Ubade bu hadiseden sonra siyaset sahnesinde görülmedi. Hz. Ömer zamanında H.15—16/636—37 tarihlerinde vefat etti.