Şaban Ayı Nedir, Ne Demek, Önemi, Fazileti

0
37

Şaban (ar. i.)

Kamerî aylardan 8.sinin adıdır. Arablar arasında eski adı “azil” di.

Şaban ayı, içinde müslümanlar tarafından mübarek geceler bulunan Muharrem, Recep, Ramazan, Şevval ve Zilhicce gibi aylardan biri olduğu için, diğer 7 aydan faziletli sayılmıştır.

Bu ayın bir diğer fazileti, ıstılahta “Şuhur-ı Selâse” denilen ”üç Aylar”ın ikincisi olmasıdır. Bu ayda müslümanlar daha fazla ibadet ederler. “Leyle-i Berat”ın (Berat – kurtuluş gecesi) bu ayın 15. gecesi olması da Şaban Ayına ayrı bir değer kazandırmıştır.

Şaban, ayrıca bazı mühim İslami hadiselerin vukû bulduğu aydır. Kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Kâbe’ye çevrilmesi; Ramazan orucunun farz kılınması hep bu ayda olmuştur.

Divan Edebiyatı’nda Şaban, âşık manâsına da kullanılmıştır.

“Sana ben Türkçesi Şabanım ey dost”