Robert Delaunay Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

1912’den sonra bütünüyle soyutlanmış bir biçim anlayışına yönelmiştir. Doğayla ilgili her türlü gerçekçi görünüşü dışlamış, ışık, renk ve ritmin dinamik olarak algılanmasını sağlayan yeni bir biçimcilik oluşturmuştur. 1930’larda Orfizm ilkeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar, tam bir soyutlama ile katışıksız ritim anlayışının bütünleştirilmesi sonucunu vermiştir.

Delaunay’ın sanatı 20. yy’m başlarında gelişen Alman Dışavurumculuktu (Ekspresyonizm), Süpre-matizm ve Fütürizm (Gelecekçilik) gibi eğilimlerin getirdiği yenilikler kapsamında gelişmiştir. Özgünlüğü, bu yenilikleri yetkin bir ritim duygusu ve katışıksız bir görsel etki uyandıracak bir renk ve ışık kullanımı ile bütünleştirmesinden kaynaklanır. Bu nitelikleriyle W.Kandinsky, F.Marc, A.Macke, P.Klee, L.Feininger, F.Leger, M.Duchamp ve M.Chagall gibi büyük ustaları ve başka birçok sanatçıyı etkilemiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Resim: Batan Güneşli Manzara, 1906; Saint-Severin Kilisesi dizisi, 1909; Eiffel Kulesi dizisi, 1909-1910, Sanat Müzesi, Basel ve Guggenheim Müzesi, New York; Pencereler dizisi, 1911, Tate Galerisi, Londra; Pencereler, 1912, Guggenheim Müzesi, New York; Disques dizisi, 1912-1913, Guggenheim Müzesi, New York; Dairesel Kozmik Biçimler dizisi, 1912-1913; Cardiff Takımı, 1913, Staedelijk van Abbe Müzesi, Eindhoven-Hollanda; Hommege â Bleriot, (Bleriot’ya Saygı), 1914, Kamu Sanat Koleksiyonu, Basel; Hava, Demir ve Su, 1937, Resim ve Heykel Müzesi, Grenoble. Kitap: Du Cubisme â l’art abstrait. documents inedits, P.Francastel (der.), 1957,

• KAYNAKLAR: F.G. de laTourette, Robert Delaunay, 1960

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi