Rıfai Rufai Kimdir, Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Rıfaî

Âhmed Rıfâî’nin kurmuş olduğu Rıfâiyye tarikatına bağlı olanlara verilen isim. Tarikat âdâb ve erkânını bütünüyle futüvvet mensubu kişilerden alan Rıfâîler, daha sonra büyük ölçüde Bektaşîlerle uyuşmuş ve Rıfâî şeyhlerinin birçoğu bu tarikata girmiştir. Rîfâîlerin âyinleri daha çok Kâdırîlerin âyinlerini hatırlatmaktadır. Rıfaîler “gül” adı verilen ve ateşe sokularak kızgın bir hale getirilen demiri dilleriyle yaladıkları; ateşte kıpkırmızı olmuş pirinç bir tası başlarına giydikleri ve hatta bazen yanmakta olan ateşin içine girdikleri için “Ateşe Rıfaîler karışır” sözü tarikat mensubları arasında atasözü haline gelmiştir.