Remel Nedir Ne Demektir Anlamı, Hacda Remel

143

Remel (ar .i.)

Hac ibadeti yerine getirilirken, tavafın ilk üç devrinde erkeklerin, adımlarını kısaltarak ve omuzlarını silkerek çalımlıca bir sür’at göstermelerine “remel” denir, ki bu, haccın sünnetlerindendir. Tavâf-ı kudümde yapılabilirse de, tavâf-ı ziyarette yapılması daha faziletlidir; tavâf-ı saderde yapılmaz.

Hz.Peygamber, umretü’l-kazâ esnasında ashabı ile birlikte bu şekilde tavâf ederek, karşıdan onları seyreden ve müslümaniarın zayıf düştükleri kanaatinde olan Mekkelilere, mü’minlerin güçlü ve azimli olduklarını göstermek istemişti. İşte bu sünnet, o olayın hatırasıdır.