Edebiyat Sözlüğü

Reddi Mısra Redd-i Mısra Nedir Ne Demektir Anlamı

Redd-i Mısra

Bir gazelde, matla beytin ait mısrâların dışında kalan mısrâlardan herhangi birinin makta beytinde tekrar edilmesi hakkında kullanılan terim.