Ralph Vaughan Williams Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

41

VAUGHAN WILLIAMS, Ralph (1872-1958)

Ingiliz, besteci. Ulusal İngiliz Müzik Okulu’nun öncüsüdür.

12 Ekim 1872’de Gloucestershire’ın Down Ampney kentinde doğdu, 26 Ağustos 195 8’de Londra’da öldü. Kraliyet Müzik Okulu’nda Charles Stanford (1852-1924) ve Hubert Parry’nin (1848-1918) öğrencisi oldu. Cambridge Üniversitesi’nin Trinity College’ında da müzik eğitimi gördü. 1896-1897 yıllarında Berlin’de Max Bruch (1838-1920) ile çalıştı. Ülkesine döndükten sonra çeşitli kiliselerde orgculuk ve koro şefliği yaptı. 1904’te İngiliz Halk Şarkıları Derneği’ne girdi. Aynı zamanda 1906’ya değin The English Hymnal (İngiliz İlahileri) adlı derginin yayın yönetmenliğini üstlendi.1909’da Paris’te M.Ravel ile çalıştı. I.Dünya Savaşı’na katıldıktan sonra, Kraliyet Müzik Okulu’na kompozisyon öğretmeni olarak girdi. 1943’te kurulan Society for the Promotion of Newmusic (Yeni Müziği Özendirme Derneği) ile 1945’te oluşturulan Composers’ Guild’in (Besteciler Loncası) ilk başkanlıklarını yaptı. 1935’te “Order of Merit” nişanıyla onurlandırıldı.

Vaughan Williams’ın besteleri İngiliz müziğinde bir dönüm noktası niteliğindedir. Ondan önce, İngiltere’de yaklaşık iki yüzyıl kadar öteki Avrupa ülkelerindeki müzik akımlarını izleyen besteciler yetişmişti. Vaughan Williams da bu anlayış doğrultusunda eğitim görmekle birlikte 1903’ten başlayarak İngiliz halk müziğini ve Tudor dönemindeki dinsel ve din dışı yapıtları incelemiş ve bunların etkisi altında kalmıştır. Besteci arkadaşı Gustav Holst (1874-1934) ile birlikte ülkenin çeşitli yörelerinde yaptıkları derleme gezileri, ulusal İngiliz Müzik Okulu’nun ortaya çıkmasında önemli bir adım oluşturmuştur.

Vaughan Williams’ın kendine özgü üslubu, İngiliz halk şarkılarının serbest ve güçlü ritimlerinden, modal ezgilerinden, 16. ve 17. yy’ın armoni ve kontrpuan anlayışından, caz müziğinden, sokak satıcılarının melodik bağırışlarından izler taşır. Bu arada, istediği anlatıma uygun olan yerlerde, geleneksel armoni kurallarına ters düşen paralel aralıkları da kullanmıştır. Kimi yapıtlarında İzlenimcilik’in de (Empresyonizm) etkisi görülmektedir.

Vaughan Williams çeşitli türlerde yapıtlar vermiştir. Bunların arasında halk şarkılarından yaptığı düzenlemeler önemli bir yer tutar. Örneğin “Green-sleeves” adlı ezgi 20. yy’ın sevilen yapıtları arasına girmiştir. Norfolk Rhapsodies (Norfolk Rapsodileri) ise onun, ulusal özellik taşıyan ilk önemli yapıtların-dandır. Vaughan Wiliams’ın ayrıca film müzikleri, koro ve solo ses için yapıtları da vardır.

• YAPITLAR (başlıca): Orkestra Müziği: Norfolk Rhapsodies, 1906, (Norfolk Rapsodileri); Fantasia on a Theme of Tallis, 1909, (Tallis’in Bir Teması Üzerine Fantazi); A Sea Symphony, 1909, (Deniz Senfonisi); A London Symphony, 1913, (Londra Senfonisi); A Pastoral Symphony, 1921, (Pastoral Senfoni); Fantasia on Greensle-eves, 1934, (Greensleeves Üzerine Fantazi); Obua Konçertosu, 1944; Sinfonia Antartica, 1956, (Antartika Senfonisi). Koro Müziği: Toward The Unkhown Region, 1907, (Bilinmeyen Bölgeye Doğru); Mass in G Minör, iki eşliksiz koro için, 1923; Dona Nobis Pacem, 1936, (Bize Huzur Ver). Opera: Hugh the Drover, 1924, (Celep Hugh); The Pilgrim’s Progress, 1951, (Hacıların Yürüyüşü). Çeşitli: On Wenlock Edge, tenor ve yaylı çalgılar dörtlüsü için, 1909, (Wenlock Sahilinde); Job, bale 1930, (Görev).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi