Rada Nedir Ne Demektir Anlamı Hanefi ve Şafiilerde Rada

0
55

Radâ’ (ar. i.)

Lügatte süt emmek, meme emmek nanâsına gelen radâ’, İslâm hukuk terimi olarak “bir kadının sütünün muayyen vakti içinde bir çocuğun midesine gitmesi” demektir, ki bu suretle meydana gelen yakınlığa “karabet-i radâ” denir. Süt emzirmeye “irdâ”, süt emziren kadına “mürdı’a”, süt emen çocuğu “radî” adı verilir. İslâm hukukunda sütü emilen kadın sütanne, bu kadının kocası sütbaba sayılır. Bu nokta esas alınarak, nesep (kan akrabalığı) ve sıhriyet (evlilik akrabalığı) sebebiyle evlenilmesi haram olanlar, süt sebebiyle de haram sayılırlar. Süt akrabalığı bir evlenme manii teşkil etmekle birlikte, nafaka, mirasçılık, şahitliğin reddedilmesi, velayet gibi hükümleri doğurmaz. Hanefîlere göre süt akrabalığının doğması için, sütün miktarı önemli değildir. Şâfiîlere göre ise, en az beş ayrı emzirme şarttır. İki yaştan (İmâm Ebû Hanîfe’ye göre ikibuçuk yaştan) sonra emilen süt, radâ, hısımlığını doğurmaz.