PENTAGON

 

PENTAGON

 

ABD Savunma Bakanlığı
ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin genci merkezleri­nin Washington’da
bulunduğu binanın adı. Bu isim, binanın şeklinin beşgen oluşundan gelmektedir.
Virginia eyaletinin Arlington Semtinde bulunan Pentagon, Washington’a göre
Potamak nehrinin karşı kıyısında buIlınmaktadır. ABD’nin dağınık halde bulu­nan
savaşla ilgili bakanlıklarını bir çatı al­tında toplamak amacıyla 1941-42
yılların­da inşa edilmiştir. II. Dünya Savaşından sonra ise hem Savunma
Bakanlığının, hem de Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin mer­kezi haline
gelmiştir. Yapıldığı sırada dün­yanın en büyük resmi binası Özelliğini taşı­yan
pentagonda sivil ve askeri 30.000 kişi çalışmaktadır. Yaklaşık 17 hektarlık bir
alanı kaplayan Pentagon’un kullanılabilir alanı 608157 m2dir. îç içe beş beşgen
yapı­dan meydana gelmiş olan ve herbirine halka denilen bu binalar on koridorla
ana hole açılmaktadır. Binalar arasında ikişer hek­tarlık açık saha vardır.
Pentagon, ikisi yer altında ve beşi yer üstünde olmak üzere top­lam 7 kat
olarak inşa edilmiştir.

Mimarı G.E.
Bergston’un bu mükemmel planı seçilen yerin özelliklerine uygun ol­ması,
asansör kullanılmasını gerektirme­mesi, alçak bir görünüme sahip olması ve
çelik sıkıntısı çekilen bir dönemde (tkinci Dünya Savaşı sırasında)
yapıldığından, çe­likten tasarrufa yönelik olması gibi neden­lerden dolayı
tercih nedeni olmuştur. 1941 sonlarında başlayan inşaat 15 bin işçinin geceli
gündüzlü çalışmasıyla 1943’te biti­rildi. Dış cephesi kireç lası ile kaplı ve
bütün duvarları dökme beton olan Pentagon’un toplam maliyeti 83 milyar
dolardır. Penta­gon, New York City’de zamanının en büyük binası olan
“Empire State Buİlding”in üç kalı ve daha sonra yakınında inşa edilen
dünya Ticaret Merkezi’nin (World Trade Center) üçte iki büyüklüğündcdir.
Asansör yerine normal merdivenin yanında yürüyen merdiven kullanılmıştır. Çapı
1.6 km ka­dardır. Sekiz bin araba kapasiteli bir kapalı park yeri ile birlikte
onbin araba kapasiteli

bir açık hava park
yeri bulunmaktadır.

Yüksek görevliler için
bir yemekhane, ayrıca on büfe, altı kafeterya ve bir büyük yemek salonu vardır.
Pentagon’un Yunan mimarı tarzını andıran bir görünüşü olmak­la birlikte,
projesi, göreceği hizmete uygun ve modem bir şekilde yapılmıştır.

Tayyar ARI