Osmanlıda Mali Yıl, Mali Sene Nedir Tarihi

0
41

Osmanlı resmî vesikalarında “Sene-i Mâliye” şeklinde geçen bu takvim, Hicri 1205 (1790) tarihinde kullanılmaya başlandı. Şemsî (güneş) aylara göre hesaplandığı ve Mart ayını yılbaşı kabul ettiği için bu takvime “Rûmî Tarih” adı da verilmiştir. Milâdî tarihle, mâlî tarih arasında 584 yıllık sene farkından başka aylar arasında da 13 günlük bir fark vardır. Bu sebeple malî tarihteki bir senenin milâdî tarihteki karşılığını bulmak için malî tarihe 584 sayısını eklemek, aksi işlemlerde de milâdî tarihten bu sayıyı çıkarmak gerekir.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra kullanılan takvimin dışında bir de malî takvim kabul edilmiştir. Başlangıçta sene başı olarak Haziran ayı seçilmişken daha sonra bu Mart ayı şekiinde değiştirilmiştir. Bugün de malî sene Mart ayında başlayıp Şubat sonunda bitmektedir.