Osmanlı’da İlk Rasathane Nerede Kuruldu, Osmanlı’da İlk Rasathane

Osmanlı’da ilk rasathane III. Murad zamanında Takiyüddin Mehmet tarafından 1577 yılında İstanbul’da kurulmuş, ancak birkaç yıl sonra yıkılmıştır. 15 bilim adamının çalıştığı İstanbul’da Tophane’nin üstündeki rasathânede başında Takiyüddin Mehmed vardı, bizzat gözlem yaparak Zic (yıldızların belli zamanlardaki yerlerini ve hallerini gösteren cetvel) tertip etmiştir.

Yıkılışı

Rasathane 1580 sonunda şeyhülislâmın işe karışmasıyle yıktırıldı. Şey­hülislâm Kadızade, III. Murad’a bir mektup göndererek “rasat icrasının, eflakin sırlarını öğrenmeğe teşebbüs mahiyetinde bir küstahlık olduğunu” ve rasathane tesis eden devletlerin zeval bulduğunu” bildirdi, bu sözlere inanan padişah 1580’de Kılıç Ali Paşa’ya bir ferman göndererek bu rasathaneyi yıktırdı.