On Emir Nedir Tevrat-Tora ve İncilde Hz. Musa ve 10-On Emir

On Emir

Hz. Musa’ya Tur dağında verilen on emir (Evâmir-i Aşere).

Hz.Mûsâ, İsrail oğullarını Mısırdan çıkardıktan sonra, çöldeki seyahatleri esnasında Tur dağına geldiklerinde Rab, Musa’yı çağırır ve ona, On emir diye bilinen şu emirleri verir.

Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah’ın Yahova benim. Karşımda başka ilâhların olmayacaktır. Kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın. Onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin. Çünkü ben, senin Allah’ın Rab, benden nefret edenlerden babalar günâhını çocuklar üzerinde, üçüncü nesil üzerinde ve dördüncü nesil üzerinde arıyan, ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden, kıskanç bir Allah’ım. Allah’ın Rabbin ismini boş yere ağza almayacaksın. Çünkü Rab, kendi ismini boş yere ağıza alanı suçsuz tutmayacaktır. Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tut. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın, fakat yedinci gün Allah’ın Rabb’e sebttir. Sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin, hiç bir iş yapmayacaksın. Çünkü Rab gökleri yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı ve yedinci günde istirahat etti. Bunun için Rab sebt gününü mübarek kıldı ve onu takdir etti. Babana ve anana hürmet et, ta ki, Allah’ın Rabb’in sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun. Katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin. Komşunun evine tama etmeyeceksin, komşunun karısına yahut kölesine yahut cariyesine yahut öküzüne, yahut eşeğine yahut komşunun hiç bir şeyine tama etmeyeceksin (Tevrat, Çıkış 20/2-17).

On emir, Tevrat’ta iki yerde zikredilir (Tesniye 5/6-21). Yalnız bu iki tekrar arasında ufak bazı farklar vardır. Bu on emir, hıristiyanlarca da muteberdir. Matta İncilinin 5 ve 19. bablarında bu emirler tekrarlanır.

Hıristiyan ilmihal kitaplarında bu emirler şu şekilde zikredilir:

 

  1. Sadece Allah’ı kulluk edecek ve onu herşeyden çok seveceksin.
  2. Allah’ın adını saygıyla anacaksın.
  3. Rabbin gününe hürmet edeceksin.
  4. Anana ve babana saygı göstereceksin.
  5. Katletmeyeceksin.
  6. Zina etmeyeceksin.
  7. Çalmayacaksın.
  8. Yalancı şahitlik etmeyeceksin.
  9. Elin karısına göz dikmeyeceksin.
  10. Başkalarının malanı göz dikmeyeceksin.