Nun Harfi Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Manası

Nun ( ن‎ )

Arab alfabesinin 25. harfidir. Ebced hesabında 50 sayısının karşılığıdır. Arabçada bazı fiillerin sonuna gelerek onların manâlarını kuvvetlendirir (te’kid nûnu) veya sonlarını değişikliğe uğramaktan kurtarır (nun-u vikaye). Bazı kelimelerin sonuna da fazladan gelir.

Nûn, “Kur’ân-ı Kerîm’de “el-Kalem” ismi de verilen 68. sûrenin adıdır. Arab dilinde “büyük balık”, yazı hokkası ve kılıcın ağzı gibi manâlarda kullanılmaktadır.