Bilim ve Sağlık

Nomofobi Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Nomofobi, cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu. Terim, İngilizce “no mobile phobia” sözlerinin kısaltılmasından oluşur.

“Mobil telefonsuz fobi” nin kısaltılmış hali, cep telefonu kullanıcılarının yaşadığı endişeleri değerlendiren İngiltere merkezli bir araştırma organizasyonu olan YouGov’u devreye sokan UK Post Office’in 2008 yılında yaptığı bir çalışmada ortaya çıkmıştır. Çalışma, İngiltere’deki cep telefonu kullanıcılarının yaklaşık% 53’ünün “cep telefonlarını kaybederken, pil tükenmediyse ya da şebeke kapsamı dışındaysa” endişeli olma eğilimindeydi. 2,163 kişinin katıldığı çalışma, erkeklerin yaklaşık% 58’inde ve kadınların% 47’sinde fobiden muzdarip olduğunu ve% 9’luk bir kısmının cep telefonları kapalı olduğunda stresli olduğunu keşfetti. Ankete katılanların% 55’i cep telefonlarını kullanamadıklarında endişe duyduklarının ana nedeni olarak arkadaşlarıyla veya ailenle temas kurduğunu gösterdi. Çalışma, ortalama bir nomofobia olgusunun yol açtığı stres seviyelerini, “düğün günlüğü titreşenler” indekiyle paralel ve diş hekimini ziyaret etti.

Bir başka araştırmada Sağlık Hizmetleri’ndeki 547 erkek, lisans öğrencisinin% 23’ü nomohobik olarak sınıflandırılırken,% 64’ünün ise nomophobisi gelişme riski taşıdığı tespit edildi. Bu öğrencilerin yaklaşık% 77’si cep telefonlarını günde 35 veya daha fazla kez kontrol etmiştir.

Teknolojideki değişikliklerle birlikte, yeni zorluklar her geçen gün artıyor. Yeni tür fobiler ortaya çıktı (sözde tekno-fobiler). İlk cep telefonu 1983 yılında tüketici pazarına tanıtıldığından beri, bu cihazlar toplumların çoğunda önemli ölçüde ana akım haline geldi.

Shambare, Rugimbana & Zhowa (2012), cep telefonlarının “muhtemelen 21. yüzyılın en büyük uyuşturucu olmayan bağımlılığı” olduğunu ve bu kolej öğrencilerinin telefonlarında günde dokuz saat kadar zaman harcayabileceğini iddia ettiler; Modern yaşamın bir sürücüsü olarak teknolojileri ve “teknolojinin bir paradoksu” örneği  Bu hem özgürlük hem de köleliktir.

İlgili Makaleler