Nisvan-ı İslam Konusu, Eleştirisi

Tarihçi, hukuçu, ve devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa’nın kızı, ilk Türk kadın romancı olarak tanınan Fâtıma Âliye Hanım’ın romanları dışında da eserleri vardır. Kadınlarla ilgili meseleler, tarih incelemeleri ve felsefe üzerine yazdıkları kitap olarak yayınlanmıştır.

Bunlardan, Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika edilen (1891) Nisvân-ı İslâm, yazarın Türk ailesi ve özellikle harem hayatı hakkında bilgi edinmek isteyen Avrupalı bazı kadınlarla yaptığı, çok evlilik, câriyelik, örtünme, moda ve musiki konuları üzerindeki konuşmalarından doğmuştur. Kitapta bu hayatın Osmanlı kimliğinin bir parçası olduğu ifade edilmektedir. Bu eser, Maârif Nezareti’nin izniyle 1892 tarihinde ilk defa kitap olarak basılmıştır.

Fatma Aliye, eserinde kadının İslam’daki yerini anlatmış ve kadın yaşamında eski gelenekleri savunarak muhafazakar bir yaşayışı savunmuştur.

Fransızca, İngilizce ve Arapça’ya tercüme edilerek yayınlanan bu kitap dolayısıyla Avrupa ve Amerika’da da tanınan yazara Chicago Kitap Sergisi’nde ödül vermiştir.