Nişan Nedir, Ne Demektir, Anlamı Osmanlı’da Nişan

0
48

Nişan (frs.i.)

1. İz, belirti, âlamet

2. Hedef.
3. Vurulacak noktaya silâhı çevirme.
4. Yavukluluk işâreti ve bu işâreti takmak üzere yapılan merâsim.
5. Evlenmesi kararlaştırılan erkek ve kızın taktıkları yüzük.
6. Bir olayı hâtırlatmak için dikilen taş.
7. Tuğra,
8. Ferman
9. Bir hizmetten dolayı bir kimseyi mükafatlandırmak için takılan alâmet. Osmanlılarda ilk defa 1832 yılında ve II. Mahmud zamanında nişân ihdâs olundu. Bu nişan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedendi. 1850’de ise para darlığı sebebiyle nişanların hepsi toplanarak darphâneye gönderildi. Abdülmecid zamanında Murassa, Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci rütbeden Mecidiye Nişanı verildi. 1862’de Abdülaziz zamanında Murassa, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü rütbelerden Osmanlı Nişanı verildi. II. Abdülhamid zamanında da hanedana mahsus olmak üzere Hanedan-ı Al-i Osman Nişanı, Ertuğrul Nişanı, İmtiyaz Nişânı, kadınlara mahsus Şefkat Nişanı ihdas olunmuştur. 1908’den sonra da Maarif Nişânı ihdas olunmuştur.