Nikolay Rimski-Korsakov Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
27

RİMSKİ-KORSAKOV, Nikolay (1844-1908)

Rus, besteci. Yapıtları özellikle çalgılama ustalığı açısından ilgi görmüştür.

Nikolay Andreyeviç Rimski-Korsakov 18 Mart 1844’te Novgorod iline bağlıTikvinkazasında doğdu, 21 Haziran 1908’de Petrograd yakınlarında Lyubensk’te öldü. Ailesinde bulunan denizcilerin etkisiyle on iki yaşındayken Petrograd’daki Deniz Harp Okulu’na girdi. On beş yaşında Theodore Camille’den aldığı piyano derslerinin yanı sıra, beste yapma ilkelerini de öğrenmeye başladı. 186l’de Rus Beşleri’nin kurucusu M.Balakirev’le tanıştı. Engin bir müzik kültürü olan bu bestecinin yol göstermesiyle bir senfoni bestelemeye koyuldu. Balakirev aracılığıyla Mussorgski ile Cui’yi, sonra da Borodin’i tanıdı. 1861-1862 yıllarında ulusal Rus müziğinin yenilenmesi yolunda görüşlerini sistemleştiren bu grup Rus Beşleri adıyla anıldı. Onların bu ortak çabası, Rimski-Korsakov’un sanatına yön vermesinde etkili oldu.

Rimski-Korsakov 1862’de Deniz Harp Okulu’nu bitirdi. 1862-1865 arasında deniz subayı olarak bir okul gemisiyle çıktığı Avrupa ve ABD gezisi boyunca üstünde çalıştığı senfonisini Petrograd’a dönüşünde tamamladı. 1865’te Balakirev’in yönetiminde çalman ve ilgiyle karşılanan yapıt, aynı zamanda Rus müziğinin de ilk senfonisi olarak kabul edilir. Rimski-Korsakov’un ikinci önemli yapıtı, orkestra için Sırp Temaları Üzerine Fantezi 1867’de gene Balakirev’in yönetiminde seslendirildi. 1871’de Rimski Korsakov, Petrograd Konservatuvarı’nda bestecilik ve çalgılama üstüne ders vermeye başladı. Düzenli bir müzik eğitiminden geçmemiş olduğu için bir yandan da kendine yüklü bir çalışma programı çizdi, çalışmalarını kontrpuan ve füg sanatı üstünde yoğunlaştırdı. 1873’te deniz bandoları denetmenliğine atandı. 1874’te 3.Senfoni’sini yönetmesiyle orkestra şefliği dönemi de başladı. 1883-1894 arasında Balakirev’in yönetimindeki Petrograd Saray Korosu’nda yönetmen yardımcısı oldu. 1879-1881 arasında ise, Petrograd Kon-servatuvarı’na karşıt bir anlayışla kumlan Serbest Müzik Okulu’nun düzenlediği konserleri yönetti. 1886’dan 1890’a değin Petrograd Rus Senfoni konserlerini, 1889 Paris Dünya Sergisi’ndeki Rus müziği konserlerini, 1898’de Moskova konserlerini yönetti. 1905 Devrimi sırasında öğrenci hareketlerini desteklediği için Petrograd Konservatuvarı yönetimince işten çıkarıldıysa da kısa bir süre sonra görevine döndü.