Nikolay Berdyaev (Filozoflar ve Biyografileri)

0
51

Nikolay Berdyaev

filozof-2/berdiayev” 201″ 273″ Nikolay Berdyayev (Rusça: Николай Александрович Бердяев), Doğum: 1874 Ölümü: 1948, yılları arasında yaşamış çağdaş Rus düşünürüdür. Felsefede mantıksal ve rasyonel yöntemler yerine, sistematik olmayan, gizemli anlatım biçimlerinden yana olan Berdyayev, doğruların, rasyonel araştırmanın değil de, “tinin aşkın dünyasından sızan bir ışığın ürünü” olduklarını, insanın büyüklüğünün de, bu tinsel dünyadan ve tanrısal yaratma yeteneğinden pay almasından kaynaklandığını savunmuştur.

Hayatı

Kiev’de aristokratik bir asker ailesinde doğdu. Erken yaşlarda babasının kütüphanesinde Hegel, Schopenhauer ve Kant okuyarak kendini küçük yaşta geliştirdi.

1894’de Kiev Üniversitesi’ne girdi. Devrim fikrinin öğrenciler ve aydın kesimde yaygın olduğu bu dönemde Marksist oldu, bir öğrenci gösterisinde tutuklandı ve üniversiteden atıldı. İllegal eylemlere katılması sebebiyle üç yıllığına ülke içinde sürgüne gönderildi.

1904’de Lydia Trusheff ile evlendi. Eşiyle yerleştiği Saint Petersburg’da entelektüel ve dini tartışmalara katıldı ve Marksizmden ayrılarak felsefe ve maneviyatla ilgilenmeye başladı.

Ortodoks Hristiyanlığa inanmakla birlikte kurumsal kiliseyi sıklıkla eleştiren Berdyaev, 1913’de Rus Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal Sinod’unu eleştiren sert bir makalesi sebebiyle küfürle suçlandı ve Sibirya’ya sürgüne gönderildi. II.Dünya Savaşı ve Bolşevik Devrimi konunun mahkemeye yansımasını engelledi.

Berdyaev, otoriterliği ve devletin birey özgürlüğü üzerindeki hakimiyeti sebebiyle Bolşevik rejimi desteklemedi. 1922’de Bolşevik hükümet tarafından fikirleri sakıncalı bulunan 160 yazar, bilgin ve entelektüel ile birlikte yurtdışına sürüldü.

Diğer göçmenlerle Berlin’e ulaştı ancak Weimar Almanya’sının ekomonik ve siyasal koşulları sebebiyle kendisi ve eşi 1923’de Paris’e gittiler. Fransa’nın Alman işgaline uğraması sırasında Berdyaev, savaş sonrasında yayınlanacak olan kitaplarını yazmaya devam etti. Fransa’da kaldığı süre boyunca onbeş kitap yazdı. Mart 1948’de Paris yakınlarındaki Clamart’daki evinin yazı masasında öldü.

Fikirleri (Hakikat)

filozof-2/berdyaev Hakikat görüşümüz şu an nesnelleşme büyüsü altındadır. Yalnızca nesnel şekilde doğrulanabilen şeyler doğru, gerçek ve güvenilir kabul edilmektedir. Kendisini bilim ve teknoloji olarak gösteren nesnel düşüncenin hakimiyeti hem ruhun hem bireyin yaşamını yabancılaştırıp boğmaktadır.

Hakikatin iki anlamı vardır: gerçekliğin bilgisi olarak hakikat ve gerçekliğin kendisi olarak hakikat.

Hakikatin ölçütü nerede arayacağız? Ekseriya insanoğlu bu ölçütü hakikatten daha düşük bir şeyde, tüm yükümlülükleriyle nesnel dünyada, maddi dünyada ruhun ölçütünü arar. Böylece bir kısırdöngü içine düşer. Gidimli (Discursive) hakikat nihai hakikat için bir ölçüt sağlamaz, bu (gidimli) hakikat yalnızca yolun yarısını işaret eder ve ne başlangıcı ne sonu bilir. Her delil delilsize, postülata, yaratılmış olana dayanır. Risk vardır ve garanti yoktur. Garanti arayışı yanlıştır ve gerçekte daha yüce olanı daha aşşağı olana tabi kılmak anlamına gelir. Ruhun özgürlüğü hiçbir garanti bilmez. Hakikatin nihai ölçütü kendisidir ve ışık kendisinden yayılır.

Hakikat insandaki ruhun uyanışı, ruhla iletişimidir.

Hakikat dünyadan değil ruhtandır: O yalnızca nesnel dünyayı aşmakla bilinir. Hakikat bu nesnel dünyanın sonudur ve bizden bu sonu kabullenmemizi talep eder.

Eserleri

* The Meaning of the Creative Act (1916) 1955
* Dostoevsky (1923) 1934
* The Meaning of History (1923) 1936
* The End of Our Time [aka The New Middle Ages] (1924) 1933
* Leontiev (1926) 1940
* A New
* Freedom and the Spirit (1927-8) 1935
* The Russian Revolution (1931)(anthology)
* The Destiny of Man 1931 (1937)
* Christianity and Class War 1931 (1933)
* The Fate of Man in the Modern World (1934) 1938
* Solitude and Society (1934) 1938
* The Bourgeois Mind 1934 (anthology)
* The Origin of Russian Communism (1937) 1955
* Christianity and Anti-semitism (1938) 1952
* Slavery and Freedom (1939)
* The Russian Idea (1946) 1947
* Spirit and Reality (1946) 1957
* The Beginning and the End(1947) 1952
* Towards a New Epoch” (1949) (anthology)
* Dream and Reality: An Essay in Autobiography (1949) 1950
* The Realm of Spirit and the Realm of Caesar (1949) 1952
* The Divine and the Human (1949) 1952
* Truth and Revelation (n.p.) 1953