Nicola Abbagnano kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

35

Nicola Abbagnano kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1901) İtalyan düşünür. İtalya’da “olumlu varoluşçuluk” akımının kurucusu­dur. İtalya’nın güneyinde, Salerno’da doğdu. Orada öğrenim gördü. Napoli Üniversitesi’ne girdi, döne­min ünlü bilge ve düşünürü Antonio Aliotta’nın öğrencisi oldu. Torino Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev aldı. Bu süre içinde, büyük ilgi toplayan Rivista di Filosofia adlı bir felsefe dergisi çıkardı. Abbagnano ilkin insan yaşamıyla felsefe arasında bir bağlantının kurulması, felsefenin yaşam sorunla­rıyla uğraşması gereğini savundu. Bu konuyla ilgili düşüncelerini Le Sorgenti Irrazionali del Pensiero (“Düşüncenin Us Dışı Kaynakları”) adlı ilk yapıtında topladı. Bu görüşünü sonraki, yapıtlarında daha geniş boyutlarla işledi.

Abbagnano, felsefeye italya’da Yeni-Hegelcilik’i sürdüren Croce ve Gentile’ye karşı varoluşçuluğu savunarak girdi. Önce Husserl’in fenomenolojisinden, sonra Kierkegaard, Jaspers ve Heidegger’in varoluşçuluk anlayışından etkilendi. Buna karşılık La Struttura dell’Esistenza (“Varoluşun Yapısı”) adlı yapıtında Alman varoluşçuluğunun yeni bir yorum­cusu olmadığını, özgün içerikli bir varoluşçu görüşten yana olduğunu ileri sürdü. Bu arada Marcel, Lavelle, Le Senneve Sartre gibi Fransız varoluşçularını keskin bir dille eleştirdi.

Abbagnano’ya göre çağdaş varoluşçuluk iki ayrı akımdan oluşur. Biri Sartre, Jaspers ve Heidegger’in savundukları öze yönelik, tanrıtanımaz varoluşçuluk, öteki Marcel, Lavelle ve Le Senne’in oluşturdukları tanrıbilimci varoluşçuluk. İlk görüşün getirdiği “olanağın olanaksızlığı “ve ikincisinin içerdiği” olanağın zorunluluğu”, ancak yüzeysel olarak karşıt ilkeler konu­mundadır. Ona göre, her iki yaklaşım da aynı olumsuz temel üzerine kuruludur. Her ikisi de sonuçta açıkça, ya da gizlice, olanağı olanaksızlaştırmaktadır.

Böylece belirlenen “olumsuz varoluşçuluğa” karşı çıkabilecek tek geçerli tutum “olanağın olanaklı -lığını” (ya da “aşkın olanağı”) kendine ilke edinen olumlu varoluşçuluktur. Abbagnano’nun kendi öne­risi olan bu son yaklaşıma göre, insan yaşamındaki gerçek bir olanaklılık, bir kez seçilip gerçeklendikte, olanaklılığını sürdüren, yani yeni seçim ve gerçekle­melere açık olandır. Bir başka deyişle, onunki, bir “açık olanaklılık” kavramıdır.

YAPITLAR :

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 1. Cilt, Anadolu yayıncılık, 1983