Nevniyaz Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Nev-Niyâz

Mevlevîliğe yeni girmiş olan kimseler için kullanılan tâbir. Bunlar bin bir gün olan çile müddetini mutfakta doldururlar, ayakçılıktan başlayarak çeşitli hizmetlerde bulunurlardı. Gördükleri bu hizmetlerden ayrı olarak sabah ve yatsı namazlarının arkasından dedegâh ile birlikte “ism-i celâl” okurlardı. Halktan tecrid edilmiş şekilde yaşarlardı. Çileyi doldurup hücreye çıkmış olanlarla da irtibatları yoktu. Bu tecritten maksat kalbi beşerî duygulardan temizlemekti.

Nevniyâzın bir başka karşılığı da herhangi bir tarîkati seçen ve bu yola yeni giren için kullanılan “sâlik” veya “mübtedî”dir.