Nazır Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
37

Nazır (Ar. s.)

Genel olarak bir daire veya idarenin iş ve muamelelerine nezâret eden onları görüp gözeten büyük memura verilen isimdir. İdâri manâda, şimdi “Bakan” dediğimiz kimselere daha önce verilen isimdir. Çoğulu Nüzzâr’dır. Osmanlılarda ihtisâb nâzırı, nüfus nâzırı gibi bir kısım memurlar için de kullanılıyordu.

Vakıfla ilgili bir ıstılah olarak nazır, vakıf mütevellisinin nasıl hareket edeceğine ve mütevelliye merci olmak üzere tâyin edilen murakıba verilen isimdir.