Nedir ?

Nasrani Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Nasrâni (Ar. i. ç. nasârâ)

Hıristiyan, Hz.İsâ’nın getirdiği dine inanan kişi demektir. Arabça n s r kökünden türeyen, Nasrân kelimesinin sonuna mübalağa ifade eden “yâ” eki getirilerek yapılmıştır. Bununla beraber, bu din mensublarınm bu şekilde adlandırılmasının çeşitli izahları vardır,
a) Hz. İsâ, Nasıralı olduğu için onlara bu isim verilmiştir.
b) Hz. İsâ, ve ona inanan ilk Hıristiyanlar, kardeşçe yaşadıkları ve birbirlerine yardımcı oldukları için bu isim verilmiştir,
c) Kur’ân-ı Kerim’e göre, Hz. İsa’nın “Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?” sorusuna, havarilerinin “Biz Allah yolunda yardımcılarız” diye cevap vermeleri sebebiyle bu isim verilmiştir (bk. Nasara).