Nedir ?

Name Nedir, Ne Demektir, Anlamı Eş Anlamlısı

Name (Frs.i.)

Farsça bir kelimedir, eş anlamı mektup’tur. Bir taraftan diğer bir tarafa yazılan kağıt yerinde kullanılan bir tâbirdir. Keremnâme, tavsiyenâme, teşekkürnâme, emirnâme suretinde terkipli olanlar olduğu gibi, özel olarak bir konuya tahsis edilen kitap, risale, vesaire hakkında da şehname, marifetnâme, salnâme, kanunnâme şeklinde de kullanılır. Bu arada, nâme defteri şeklinde de kullanılan ve bu manâsıyla nâmelerin kaydına mahsus defter demektir. Ayrıca nâme kesesi terkibi ile Osmanlı padişahları tarafından İslâm ve Hıristiyan hükümdarlara gönderilen mektupların sonduğu zarflar manâsında da kullanmaktadır. Ve nihayet Nâme-i hümayûn adıyla padişahlar tarafından gönderilen mektuplar için de kullanılır.

İlgili Makaleler