Nedir ?

Muvahhid Nedir Ne Demektir Anlamı

Muvahhid (Ar. s.)

Arabça “Tevhid” mastarından türetilmiş ism-i faildir. “Birleyen”, “Tevhid eden” manâlarına gelen bu kelime terim olarak “Allah’ın birliğine inanan” demektir. Genel manâda Tek Tanrı’ya inanan herkese muvahhid denmektedir. Özel olarak ise Muvahhid kelimesi ile çoğu kere İslâm Dini’ne mensub olan kişiler anlatılmak istenmektedir.

İlgili Makaleler