Tarih

Mustafa Şeref Özkan Kimdir, Hayatı, Eserleri

Mustafa Şeref Özkan, hukukçu (Burdur d.1884-Ankara ö.1938). İstanbul Hukuk Mektebini bitirdi (1908). Öğrenimini Paris Hukuk Fakültesinde tamamlayarak İstanbul (1913) ve Ankara Hukuk Fakültesi ne idare hukuku profesörü olarak girdi (1926). 1914’te Konya milletvekili olarak Meclisi Mebusan’da bulundu. Ticaret ve Ziraat Nezareti müsteşarlığına atanınca milletvekilliğinden ayrıldı. 1916’da Sait Halim Paşa Kabinesine Ticaret ve Ziraat nazırı oldu ve Kayseri milletvekili seçildi. Sivas Temyiz Mahkemesi üyesi (1921), Suriye sınır konusunda yapılan Gümrük antlaşmasında Türk delegasyonu başkanı (1922), Lozan Konferansı’nda danışman olarak bulundu. 1923’te Burdur milletvekili, 1925’te İktisat vekili ve Ankara Hukuk Fakültesi idare hukuku profesörüydü (1926). 1932’de görevinden ayrılarak T.B.M.M. Bütçe Encümeni başkanlığına getirildi. Siyasal Bilgiler Okulu profesörlüğüne atandı (1936). İdare hukuku ders notları adlı kitabı yayımlandı (1935/.

İlgili Makaleler