Müsned Nedir Ne Demektir Müsned Hadis Anlamı

Müsned (Ar. s.)

Arasında nesil ve rivayet bakımından kopukluk bulunmayan bir rivayet zinciri —sened— ile Hz.Peygamber’e kadar ulaştırılan hadîslere bu ad verilir. Diğer bir adı da merfu hadistir. Hadislerden, rivayet zinciri sahâbede kalanlara (kesintisiz bir râviler zinciri ile sahâbeden rivayet edilen hadîslere) el-Hadîsu’l-Mevkuf, bir tâbiîde kalanlara da el-Hadîsu’l-Maktu’ denilir. Senedinde kopukluk veya eksiklik olan ya da râviler zinciri içinde tanınmayan birisi bulunan hadîslere ise el-Hadisu’l-Munkatı ismi verilmektedir. Bir de Hz.Peygamber’in hadîslerini râvilerine göre toplayan hadîs kitaplarına müsned adı verilir. Bunlardan sahabeden bir râvinin rivayet ettiği hadîsler o râvinin ismi altında sıralanır. Râviler kitap içinde alfabetik olarak dizilmişlerdir. Bu çeşit hadîs kitaplarının en meşhuru İmam Ahmed b. Hanbel’in te’lif etmiş olduğu Miisned’dir.