Muhammed bin Ali Kimdir, Muhammed Bakır Hayatı, Beşinci İmam

Muhammed b. Aliyyi’l-Bâkır

Ebû Cafer diye bilinir. On iki imamın beşincisidir. 16 Aralık 676 yılında Medîne’de doğdu, Kerbela vakıasında bulunduğunda dört yaşındaydı. Medine’de 28 Ocak tarihinde vefat etmiştir. Cennetü’l-Bakî Kabristanında babasının yanına defnedildi.

Şia içinde bir grup kendisinin imamlığını tanımamış ve kardeşi Zeyd’i imam olarak tanımıştır kî bunlara Zeydiyye adı verilmiştir. Muhammed Bâkır’ın imam olarak siyâsî yönü bulunmamaktadır. İmamiye fırkasının dini ve hukuki prensiplerinin önemli bir kısmı onun görüşlerine dayanır. Hadîs ilminde şöhret kazanmıştır.