Muaşşer Nedir, Ne Demek, Kısaca Hakkında Bilgi

39

Muaşşer

Dîvan şiirinde her kıtası onar mısradan oluşan bendler halinde yazılmış musamnıat nazım şeklindeki manzume.