Muammer Aksoy kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Muammer Aksoy kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1917) Türk bilim ve siyaset adamı. 1961 Anayasası’nı hazırlayan komisyonun sözcülüğünü yapmıştır. Antalya’da doğdu. Milletvekili Numan Aksoy’ un oğludur. 1939’da İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ardından Zürih Hukuk ve Devlet Bilimleri Fakültesi’nde, hukuki açıdan karşılaştırmalı ve eleşti­rel bir yaklaşımla evlilik dışı çocukların miras hakkı konusundaki doktora çalışmasını tamamladı. Yurda döndükten sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’nde Tica­ret Hukuku asistanı oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne Medeni Hukuk doçenti oldu. 1957’de “üniversite özerkliğinin zedelendiği”   gerekçesiyle istifa etti. 1958’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne girdi. 1960’ta yeniden üniversiteye döndü. 1961 Anayasası’nın ha­zırlandığı tüm komisyonlarda görev aldı. 1961 Kuru­cu Meclisi’nde Antalya-temsilcisi ve Anayasa Komis­yonu sözcüsü olarak bulundu. 1969’da Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrıldı. 1971’de sıkıyönetimce ko­vuşturmaya uğradı; yargılama sonucu beraat etti. 1975’te yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’ne girdi ve 1977’de İstanbul milletvekili oldu. Aynı yıl Millet Meclisi Anayasa Komisyonu başkanlığına getirildi. 12 Eylül 1980’de bu görevleri sona erdi. 1978-1981 arasında Avrupa Konseyi üyeliği yaptı. Bu çalışmala­rının yanı sıra 1958’de getirildiği Türk Hukuk Kuru­mu başkanlığını ve 1981’de seçildiği Ankara Barosu başkanlığını sürdürmektedir.

YAPITLAR:

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983