Mizah Nedir Ne Demektir Anlamı, İslam’da Mizah

Mizah (Ar.i.)

Şaka, latife, nükte; olayların veya şahısların hoş ve gülünç taraflarını vurgulayarak ortaya koymayı esas aian san’at türü; bu maksada müteveccih söz ve yazı.

İslâm ahlâkına göre insanlarla alay edip onları küçük düşürecek ve hakikatleri saptıracak mahiyette olan mizah haramdır. Bununla beraber, müslümanlar arasında dostluk, yakınlık ve samimiyeti arttıran, onlara neş’e ve sürür veren; ayrıca, hoş bir nükte ile birbirinin kusurlarını hatırlatıp düzeltmelerini sağlamak maksadını taşıyan mizah yararlı kabul edilmiş olup bizzat Hz. Peygamber’den bu tür mizâhî sözler nakledilmiştir.