Minnet Nedir, Minnet Duygusu Ne Demektir Anlamı Sözlük Anlamı

0
82

Minnet (Ar. i. ç. minen)

Sözlük tanımı

İyilik, lütuf, ihsan; bir iyilik karşısında vicdânen kendini borçlu hissetme; iyilik bilme; iyiliğe karşı teşekkür etme.

Minnet veya şükran bir insanın aldığı yardımdan dolayı duyduğu memnuniyet duygusudur. Genellikle teşekkür etme yoluyla ifade edilen bir duygudur.

Minnet duyguları bir başka insana yönelik olabileceği gibi bir tanrıya yönelik de olabilir. Şükran duyguları beslemek İslam ve Hıristiyanlık dinlerinin önemli bir parçasıdır.

Psikologlara göre kişinin duyduğu minnet duygusunun miktarı aşağıdaki unsurlara bağlıdır:

  • Alınan yardımın yardımı kabul eden kişi açısından önemi
  • Yardımın yardımı yapan kişiye maliyeti
  • Yardımın karşılık beklemeksizin yapılmış olması
  • Yardımın zorunluluk olmadığı halde verilmiş olması

Herkes şükran duygusu duyabilir ama bazı kişilerin diğerlerine göre daha sık şükran duyguları duyduğu saptanmıştır. O kişilerin diğerlerine göre daha mutlu, daha yardımsever, daha affedici oldukları ve daha nadir bir şekilde depresyona uğradıkları gözlenmiştir.