Minare, İlk Minare, Bölümleri, Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
43

Minare

Camilerin bitişiğinde veya dışarda ezan okumak ve bunu müslümanlara duyurmak için ince bir kule şeklinde yapılan bir veya birkaç şerefesi bulunan binalara verilen ad. Minareler umumiyetle taştan yapıldığı gibi tuğladan ve ahşaptan da yapılmaktadır. Ezan sesini uzaklara kadar duyurabilmek düşüncesiyle ilk minareyi yaptıran zat Muaviye’nin Mısır valisi Mesleme’dir. Mesleme, Amr b. As’ın Kahire’de başlattığı camiin inşaatını tamamlamış ve buraya bir mir.âre yaptırmıştır. Minareden ilk ezan H. 58/M.677-678’de okunmuştur. Minarenin kısımları aşağıdan yukarıya doğru şöyle sıralanır; Kürsü, papuç, gövde, şerefe, petek, külah, alem.