Millet Nedir Ne Demektir Anlamı Kur’an’da Millet Anlamı

0
49

Millet (Ar. i. ç. milel)

Bir dinden olanların topluluğu, Din, dil ve tarih beraberliği bulunan insan cemaati, Sınıf, Topluluk manâlarında kullanılmaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’de birçok âyette zikri geçen Mîllet kelimesi Din manasında kullanılmaktadır. Âyetlerin hemen hepsinde Hz. İbrahim’e nisbet edilerek “Millet-i İbrahim” “İbrahim’in dini” şeklinde yer almıştır. örnek olarak şu âyet-i kerîme zikrolunabilir: “De ki Allah doğruyu söylemiştir, öyle ise Hakk’a yönelmiş olarak İbrahim’in dinine (milletine) uyunuz. O müşriklerden değildi.” (Âli İmrân sûresi/95. ayet).