Michael Halliday Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

HALLİDAY, Michael (1925)

İngiliz, dilbilimci. Anlambilim (semantik) ve tümcebiîim (sentaks) üzerine yaptığı incelemelerle tanınmıştır.

Michael Alexander Kirkwood Halliday 13 Nisan 1925’te doğdu. Londra Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Cambridge Universitesi’nde lisansüstü ve doktora yaptı. 1944-1947 arasında orduda görev aldı. 1954-1958 arası Cambridge Üniversitesi’nde Çince, 1958-1963 arasında da Edinburgh Üniversitesi’nde genel dilbilim dersleri verdi. Ayrıca Indiana, Stanford, Yale, Essex, Illinois üniversitelerinde de ders verdi. 1976’dan beri Sydney Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

Halliday, İngiliz dilbilimci J.R. Firth’in izleyicilerinden oluşan ve Londra Okulu adıyla bilinen İngiliz dilbilim okulunun en önemli temsilcilerinden-dir. Firth’in antropolog Malinowski’den etkilenerek geliştirdiği, dili toplumsal bağlamı içerisinde inceleyen ve anlambilimi dilbilimin temel alanlarından biri kılan görüşlerinden yola çıkarak Firth’in yaklaşımına daha sistemli ve kapsamlı bir nitelik kazandırmıştır. İngilizce ve Çince’nin yanı sıra, dilin işlevi, anlambilim, sözdizimi (sentaks) ve dilin öğrenilmesi süreci üzerine araştırmalar yapmıştır. Leaming How to Mean (“Anlam Oluşturmayı Öğrenmek”) ve Language as Social Semiotic (“Toplumsal Gösterge Sistemi Olarak Dil”) adlı kitaplarında, dilin öğrenilme sürecini belli bir kültürün, göstergeler ve anlamlar sisteminin birey tarafından devralınması ile ilişkisi açısından ele alarak incelemiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): The Language of the Cbinese ‘Secret History of the Mongols’ (A. Mclntosh ve D. Strevens ile), 1959, (“‘Moğolların Gizli Tarihi’ adlı Çin Kaynağının Dili”); The Linguistic Sdences and Language Teaching ((Mc Intosh ile), 1964, (“Dilsel Bilimler ve Dil Öğretimi”); Patterns of Language, 1966, (“Dil Örüntüleri”); Intonation and Grammar in British English, 1967, (“İngiltere İngilizcesinde Entonasyon ve Dilbilgisi”); Explorations in the Functions of Language, 1973, (“Dilin işlevleri Üzerine İncelemeler”); Leaming How to Mean (R. Haşan ile), 1975, (“Anlam Oluşturmayı Öğrenmek”); System and Function in Language, 1976, (“Dilde Sistem ve İşlev”); Language as Social Semiotic, 1978, (“Toplumsal Gösterge Sistemi Olarak Dil”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi