Miad Nedir Ne Demektir Anlamı, Sözlük Anlamı

143

Mîâd  (Ar. i. ç. mevâid)

Söz vermek manâsına gelen Va’d kökünden, verilen söz, randevu, sözleşme manâlarına bir isimdir. Bu kelime aynı zamanda, sözleşmenin yapıldığı yer manâsını da taşımaktadır.