Metafaz Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

Metafaz evresinde kromozomlar sentromerleri ile iğ ipliklerine tutunarak hücrenin ekvator düzleminde tek sıra halinde dizilirler

  • Metafaz hücre bölünmesindeki ikinci safhadır.
  • Kromozomlar artık sentrozomlar arasında oluşan iğ ipliklerine, ekvator düzlemine, yerleşir.
  • Sentromerler iğ ipliklerinde tam bir hiza ile durduğu için, kardeş kromatitler ayrılmaya tam olarak hazır olur.

Kromozomlar ig ipliklerine dik olan metafaz düzlemine toplanırlar. Kromozomlar sentromerlerinden büküldüklerinden V ve L seklini alır. Küçük kromozomlar ortada, büyük olanlar çevrede bulunur. İki eş kromatitten oluşan her kromozomun sentromeri tamamen birbirinden ayrilir. Karşı kutuplara ait ig iplikleri kromozomlara dogru ilerleyerek, bir kromozomun eş kromatitlerini ayrı kutuplara çekecek şekilde sentromerlerine bağlanır. Metafaz 26 dakika sürer.

Hücre bölünmesi
İnterfaz : G1 evresi | S evresi | G2 evresi

M evresi : Mitoz (Profaz | Metafaz | Anafaz | Telofaz) | Sitokinez