Metaf Nedir Ne Demektir Anlamı

32

Metaf

Tavâf yeri, tavafın yapıldığı yer; hacıların, Beytullah’ın çevresinde dolaştıkları mahaldir ki, bu mahal, Mescid-i Haram’ın içidir. Hacılar bu mahalde, Haceru’l-Esved’den başlamak üzere yedi defa dolaşırlar. Her bir dolaşmaya “Şavt” denir. Tavaf yedi şavttan ibarettir (bk. Hac, Tavaf).