Nedir ?

Mekteb Mektep Nedir Ne Demektir Sözlük Anlamı Örnekleriyle

Mekteb (Arpç. i. ç. mekâtib)

Kelime olarak yazı yazılacak yer anlamına gelen bu kelime ıstılâhi olarak okul karşılığıdır.

Sıbyân Mektebi, mekteb-i ibtidâi (ilk mekteb, ilk okul), mekteb-i idâdi, mekteb-i rüşdî, mekteb-i sultâni, mekteb-i âlî, mekteb-i leylî (yatılı mekteb, yatılı okul), mekteb-i hususî (özel mekteb, özel okul) gibi.

İlgili Makaleler