Tarih

Mehmet Münir Ertegün Kimdir, Hayatı

Mehmet Münir Ertegün, büyükelçi (İstanbul d.1883-Washington ö.11 Kasım 1944). Babası evkaf nazırlarından Mehmet Cemil Bey, annesi ise İstanbul Sultantepe’deki Özbekler Tekkesi Şeyhi İbrahim Edhem Efendi’nin kızı Ayşe Hamide Hanım’dır. Saint Joseph Lisesi’ni, İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi (1908).

Ertegün, Şirket-i Hayriye yöneticilerinden Rüstem Bey’in kızı, Darül Muallimat’tan mezun Hayrünnisa Hanım’la evlenmiş ve bu evlilikten Nesuhi, Ahmet ve Selma adında üç çocukları olmuştur.

Oğulları Ahmet Ertegün ve Nesuhi Ertegün dünyanın en büyük plak şirketlerinden olan Atlantic Records’un kurucularıdır.

Osmanlı Âyân Meclisi’nde çevirmen, Babıâli’de hukuk müşaviri olarak çalıştı (1913). Birinci Dünya Savaşından sonra Brest-Litovsk Antlaşmasinda Osmanlı heyetinde hukuk müşaviri (1918) ve bu antlaşmanın bir sonucu olarak yapılan ve «petrol barışı» diye anılan Bükreş görüşmelerine, Paris barış görüşmelerine (1920), 1921’de Fransızlar’la yapılan Ankara Antlaşmasina, 1922’de Lozan Barış Konferansı’na, Bern ortaelçiliği (1925) görevindeyken de silâhsızlanma görüşmelerine katıldı. Paris (1930), Londra (1932) ve Washington büyükelçiliği (1934-1944) yaptı.

Türkiye ile Amerika arasındaki diplomatik görüşmelerin önem kazandığı İkinci Dünya Savaşı’nda, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ile oldukça yakın bir ilişki içinde olmuş ve hayatı boyunca ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için çalışmıştır. ABD ile yakınlaşmayı sağlayan Ertegün, bu görevdeyken kalp krizinden ölünce, cenazesi ancak savaş sonrası ABD’nin ünlü Missouri zırhlısıyle Türkiye’ye getirilebildi (1946).

İlgili Makaleler