Tarih

Mehmet Asım Us Kimdir, Hayatı, Eserleri

Mehmet Asım Us. Türk gazeteci, yazar (Gördes 1884-İstanbul 1967).

Yaşamı

Ortaöğrenimini Beşiktaş Askeri Rüştiyesi ve Vefa idadisi’nde, yükseköğrenimini Mülkiye’de bitirdi (1907). Ziraat bankası’nda çalıştı, İzmir Maiyet memurluğu’nda (1908), Elmalı kaymakamlığı’nda bulundu. Bir süre Tanin gazetesinde çalıştı. Erkek Öğretmen Okulu’nda, Galatasaray Lisesi’nde öğretmenlik, Maliye Nezareti’nde mümeyyizlik yaptı (1914-1918). Hüseyin Cahit (Yalçın)’in Tanin gazetesinde “Dereden tepeden” başlığıyla yazdığı yazıları ve karikatürleriyle tanındı. Erkek ilköğretmen Okulu’nda, Galatasaray Lisesi’nde edebiyat ve hukuk bilgisi ögretmenliği yaptı. 1917’de Ahmet Emin Yalman ile Vakit gazetesini çıkardı. Kurtulus Savaşı’ndan sonra gazeteyi kardeşi Hakkı Tarık ile devam ettirdi. 1927-1950 arasında Artvin miiletvekill olarak T.B.M.M:de bulundu,

Eserleri

Karikatür (Tanin gazetesindeki yazılarından oluşur, 1911)
Malumati Kanuniye (1912)
Mekâtibi ibtidaiye’de tahrir dersi nasıl tedris edilmeli? (1916)
Anadolu yavrusunun kitabı (Ahmed Cevad’la 1917)
Müntehab çocuk şiirleri (Celâl Sahir ile 1918)
İzmir’den Bursa’ya (1922)
Yugoslavya Seyahat Notları (1936)
Londra Seyahat Notları (1939)
İstanbul’dan Çoruh’a (1948)
Gördüklerim, Duyduklarım, Duygularım (1964)

İlgili Makaleler