Meclis-i Vala-yı Ahkam-i Adliye Nedir Tarihi, Kuruluşu

40

II. Mahmud tarafından başlatılan yenilik hareketlerine uygun olarak, hukukî metinler hazırlamak, memurların yargılanrnalarıyla ilgili işlere bakmak ve bazı danışma görevlerini yerine getirmek amacıyla teşkil edilen Yüksek Kurul’a verilen addır,

II. Mahmud Osmanlı Devleti’nin dini teşkilât, örf ve âdetlerini muhafaza etmek kaydıyla, Batı ülkelerindeki örneklerine göre, yeni askerî ve mülkî kurumlar getiriyordu. Bu kurumların gerektirdiği tüzükleri düzenlemek üzere de, Meclis-i Vâlâ-yı Adliye Kurulu teşkil ediidi. Adı geçen bu kurul hukuki metinler hazırlamakla beraber, danışma görevini de yapıyordu. Ayrıca, yargı görevini —sınırlı olsa da-yerine getiriyordu. Kurulun bazı görevleri, 1854 yılında yeni kurulan Meclis-i Âli-i Tanzimat adit kurula devredildi. Eski kurulun adı ise Meclis-i Ahkâm-ı Adliye olarak değiştirildi. Ancak, 1861 yılında bu iki meclis tekrar Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-i Adliye adı altında birleştirildi.

Keza adı geçen bu kurulun, işlerinin çok yönlü ve yoğun olması sebebiyle 1868 yılında; Divân-ı Ahkâm-ı Adliye ve Şurâ-yı Devlet adlarıyla iki kuruma ayrıldı. Böylece kurulun, idarî yönü iie adlî yönü ayrılmış oldu.