Meclis-i Ali-i Tanzimat Nedir Ne Demektir Anlamı, Kuruluş Amacı

103

Meclis-i Âlî-i Tanzimat

Tanzimat’ın ilânından sonra Gülhane Hatt-ı Hümayunu’yla gerçekleştirilmesi emredilen kanun ve nizamnameleri hazırlamak, memlekette yapılacak ıslahat ve imar faaliyetleri için lüzumlu tedbirleri müzakere etmek, mevcud nizamnamelerden ıslaha muhtaç olanlar hakkında mütalaa beyan etmek ve yenilerini hazırlamak üzere 1854 tarihinde teşkil edilen meclisin adıdır.