Max Horkheimer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

41

HORKHEIMER, Max (1895-1973) Alman, düşünür. Frankfurt Okulu’ nun en önemli temsilcilerindendir.

Stuttgart’ta doğdu, 7 Temmuz 1973’te Nürnberg’te öldü. Yahudi bir ailenin oğluydu. Zengin bir dokuma sanayicisi olan babasının isteği üzerine, lise son sınıftayken okuldan ayrılarak onun yanında çalışmaya başladı. 1919’da liseyi dışarıdan bitirerek Münih Universitesi’nde psikoloji ve iktisat öğrenimine başladı. Daha sonra Freiburg ve Frankfurt üniversitelerinde sürdürdüğü felsefe öğrenimi sırasında, çalışmalarını Kant üzerinde yoğunlaştırdı. 1925’te doçent oldu. 1930’da Frankfurt Universitesi’nde toplum felsefesi profesörlüğüne ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü (TAE) müdürlüğüne atandı. 1933’te Hitler’in iktidara gelmesi üzerine, TAE, Horkeimer’ın yönetiminde önce İsviçre’ye, 1934’te deNew York’taki Columbia Üniversitesi’ne taşındı. Horkheimer 1940’ta California’ya giderek çeşitli araştırma projelerini yönetti ve ABD’deki Yahudi Komitesi’nin bilim dairesi müdürlüğünü yaptı. 1949’da Frankfurt Üniversitesi’nin çağrısı üzerine Almanya’ya döndükten sonra Frankfurt’ta TAE’nin yeniden kuruluşuna öncülük etti. Aynı dönemde Frankfurt Üniversitesi’ ne rektör olan Horkheimer 1959’da emekliye ayrıldı.

Horkheimer’ın 1930’da TAE müdürlüğüne atanmasından sonra, 1923’ten beri Mandst bir çizgi izlemiş olan enstitünün politikasında belirgin bir yön değişikliği oldu. Enstitü üyeleri Sosyal Demokrat ve Komünist partilerin bazı toplumsal çözümlemelerine ve izledikleri politikalara karşı çıkarak Marxist düşünceyi yeniden incelerrieye, özellikle de burjuva toplumunun kültürel üstyapısı üzerinde çalışmaya başladılar.