Max Beckmann Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

32

BECKMANN, Max (1884-1950)

Alman ressam. Kendine özgü bir Dışavurumculuk içinde düşünsel yanı ağır basan bir resim anlayışı geliştirmiştir.

Leipzig’te doğdu. 1900-1902 arasında tutucu nitelikteki Weimar Akademisi’nde resim eğitimi gördü. Sanatsal ufkunu genişletmek için 1903’te Paris’e gitti. Özellikle Fransız ve Italyan Primitifleri ile ilgilenerek bu sanatçılardan çeşitli kopyalar yaptı. 1905’te Berlin’e döndü. Burada tutuculara karşı empresyonist ve post-empresyonist(izlenimci ye izlenimci sonrası) nitelikteki resimlerin müzelere alınmasını savunan Sezession hareketine katıldı. 1910’da bu topluluğun yönetim kurulu üyesi oldu. 1914’te ordunun sıhhiye hizmetleri bölümüne girdi. Savaşın şiddetini, açtığı maddi ve manevi yaraları yakından gözlemlemek olanağını buldu. 1915’te sürekli hastalığı yüzünden terhis edildi. Frankfurt’a yerleşerek iki yıl boyunca hastanede bakım gördü. 1933’ten başlayarak gittikçe artan Nazi baskısı yüzünden 1937’de daha az göze batacağını umduğu Berlin’e geçti. Ancak baskıların sürüp gitmesi nedeniyle aynı yıl Amsterdam’a, oradan da New York’a kaçtı. New York’ta öldü.

Beckmann’ın resmi Weimar’daki eğitim dönemi ve hemen sonrasında, Rönesans figürlerini abartılmış bir gösterişle işley’en Hans von Maraes’in idealizminin etkisi altındadır. Aynı zamanda dramatik ve felsefi konuları anıtsal bir görkemlilikle ele alan Piero della Francesca ve Luca Signorelli’nin yalın biçimciliği ve kaba gerçekçiliğinden de etkilenmiştir. 1906-1914 arasında kendi duyguları ve felsefi ilgi alanlarını da yansıtmakla birlikte, daha çok—L.Corinth dışavurumculuğundan (ekspresyonizm) kaynaklanan bir anlayışla— dinsel ve yazınsal konuları işlemiştir.