Tarih

Maruf-i Kerhi Kimdir, Hayatı,

Ma’rûf- i Kerhî. Asıl adı Ebû Mahfuz Ma’rûf b.Firûz el-Kerhîdir. Ma’rûf b. Fîrûzâni veya Ma’rûf b. Ali de denmiştir. Mutasavvıf ( ?-Bağdat 200/815).

İslâmın en büyük sofilerinden biridir. Annesi ve babası hıristiyandı. Küçüklüğünde Hıristiyanlık eğitimi görmek üzere bir hocaya teslim edilmiş. Fakat “teslis” meselesinde hocasına “belki üçü de birdir” deyip itiraz etmiştir. Hocasının, onu tartaklaması üzerine hocasından ve evinden kaçtı. Bu kaçışı sırasında ehl-i beyt imamlarından Ali b. er-Razî ile karşılaştı ve müslüman oldu. Eve dönünce annesi, babası da İslâmı kabul ettiler.

Duası makbul, zahid ve takva sahibi bir insandı. Meşhur mutasavvıf Seriyu’s-Sakatî (V.H.257/870)’nin üstadıdır. Son derece mütevazi ve fakir bir hayat yaşamıştır. İlgili kitaplarda bir çok kerâmet ve menkıbeleri anlatılır.

İlgili Makaleler